skip to Main Content

ผลงานของเรา

โฟมเก็บความเย็น ขวดเบียร์ สกรีนโลโก้

โฟมเก็บความเย็น ขวดเบียร์ หรือขวดเครื่องดื่ม สามารถสั่งแบบเปล่าๆ ขั้นต่ำถ้าไม่สกรีนโลโก้ 500 ใบ (คละสีได้) และ 1,000 ใบหากสกรีนโลโก้

โฟมเก็บความเย็น เหมาะสำหรับธุรกิจเครื่องดื่มที่ต้องการสร้างแบรนด์ หรือโปรโมทสินค้าในร้านอาหาร จะนิยมใช้โฟมเก็บความเย็น ขวดเบียร์ เพื่อให้สามารถรักษาความเย็นได้นานยิ่งขึ้น

สินค้าโฟมเก็บความเย็นชิ้นนี้ เรารับทำและสกรีนโลโก้ลงบนใบนี้

Back To Top