skip to Main Content

ของพรีเมี่ยม (พรีเมี่ยมเซต)

เซตของพรีเมี่ยม เซตของขวัญสกรีนโลโก้
ทั้งแบบเซตกระบอกน้ำ เซตปากกา เซตUSB มีความหลากหลายให้ได้เลือกจัดทำ
จากความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆทั่วประเทศ ทั้งธุรกิจโรงแรม โรงเรียน ท่องเที่ยว การเงิน และบริษัททั่วไป
รวมถึงมหาลัย ราชการ และบุคคลใช้ในงานพิเศษเช่น วันปีใหม่ งานเกษียณ เป็นต้น

เซตของพรีเมี่ยมแนะนำ

1

ชุด Giftset : สมุดและปากกาใส่กล่อง ขั้นต่ำ 20 ชุด

2

ชุด Giftset : กระบอกน้ำและแก้ว ขั้นต่ำ 20 ชุด

3

ชุด Giftset : กระบอกน้ำและร่มพับ ขั้นต่ำ 20 ชุด

4

ชุด Giftset : USB และปากกา ขั้นต่ำ 50 ชุด

5

ชุด Giftset : พาวเวอร์แบงก์, USB และปากกา ขั้นต่ำ 50 ชุด

6

ชุด Giftset : USB และปากกา ขั้นต่ำ 50 ชุด

7

ชุด Giftset : USB และปากกา ขั้นต่ำ 50 ชุด

8

ชุด Giftset : สมุดและปากกาใส่กล่อง ขั้นต่ำ 100 ชุด

เซตของพรีเมี่ยมรุ่นอื่นๆ (ขั้นต่ำ 50 ชุด)

Back To Top